Koncert klasične glasbe – Mojca Vajgl Zlobko & Jurka Zoroja

Mojca Zlobko Vajgl, harfa

Mojca Zlobko Vajgl je diplomirala na ljubljanski akademiji za glasbo, podiplomski študij harfe je zaključila na visoki šoli za glasbo in gledališče v Hamburgu. Je izredna profesorica harfe na ljubljanski akademiji in je ustvarila bogato solistično kariero. Kot solistka nastopa z mnogimi uglednimi orkestri in v večini evropskih držav. Pogosto nastopa na številnih uglednih glasbenih festivalih od Dubrovnika do Gabale, Schleswig-Holsteina, Emilije-Romanje, Rige, Dunaja, Ankare, Bahrajna, Beograda, Ohrida itd.

Glasbeni kritiki so v muziciranju Mojce Zlobko Vajgl razpoznavali zlasti muzikalnost, dovršenost in izpiljenost tehnike, širok barvni spekter ter izrazito artikulacijo v harfni izgovarjavi. Doslej je posnela osem zgoščenk.

 

Jurka Zoroja, flavtistka

Jurka Zoroja je diplomirala na ljubljanski akademiji za glasbo in že med študijem prejela veliko uglednih glasbenih nagrad, med drugimi študentsko Prešernovo nagrado in prvo mesto na tekmovanju glasbenih akademij Jugoslavije v Beogradu. Podiplomski študij je končala na visoki šoli za glasbo Karl Maria von Weber v Dresdnu.

Kot solistka koncertira na mnogih glasbenih festivalih doma, po evropskih odrih in tudi v Združenih državah Amerike.

Njena umetniška interpretacija obsega vsa stilna obdobja solistične in komorne igre za flavto. Za svoje igranje je tudi v strokovnih kritikah dobila odlične ocene. Odlikujejo jo izredno lep ton, logično fraziranje in velik dinamični razpon.